Paziņojums par personas datu aizsardzību

Šajā paziņojumā par personas datu aizsardzību ir aprakstīts, kā “Grostonas 9 SIA” (šīs konfidencialitātes politikas izpratnē sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Grostonas 9 SIA”, reģistrācijas kods 16384534, adrese Jõe tn 4A, Tallinn 11412) un tās saistītie uzņēmumi apstrādā potenciālo un esošo klientu, saistīto personu, tirdzniecības kontaktpersonu, tīmekļa vietņu un sociālo mediju apmeklētāju, kā arī citu datu subjektu, kuri sazinās ar uzņēmumu “Grostonas 9 SIA” saistībā ar pakalpojumu sniegšanu (turpmāk tekstā “jūs”) personas datus. Šī konfidencialitātes politika ir piemērojama, ja jūs izmantojat, esat izmantojis vai esat izteicis nodomu izmantot mūsu pakalpojumus, tostarp apmeklējot mūsu vietni vai sniedzot mums savu e-pasta adresi, lai saņemtu informatīvos izdevumus, vai esat pieteicies darbam mūsu uzņēmumā. Iepriekš aprakstītajos gadījumos mēs darbosimies kā datu pārzinis un būsim atbildīgi par jūsu personas datu apstrādi.

JŪSU PERSONAS DATU VĀKŠANA

Mēs vācam jūsu personas datus šādi:
– jūs sniedzat mums savus personas datus (piemēram, sazinoties ar mums pa tālruni, e-pastu vai tīmekļa vietnē, izmantojot sociālo mediju kanālus, mūsu birojā, klientu dienās, citos mūsu rīkotajos publiskajos pasākumos, izmantojot citus tīmekļa kanālus, vai augšupielādējat savu CV mūsu tīmekļa vietnē);
– jūsu personas datus mums nosūta trešā persona (piemēram, starpnieks vai trešās personas maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kas pārbauda, vai jūsu maksājums ir vai nav bijis veiksmīgs);
– mēs paši esam apkopojuši jūsu personas datus, tostarp automātiski. Skatīt arī mūsu sīkfailu politiku.

PERSONAS DATU APSTRĀDE

Mēs apstrādājam šādu datu subjektu personas datus:
– Kad mūsu tīmekļa vietnē reģistrējaties mūsu informatīvā izdevuma saņemšanai, mēs apstrādājam datus par jūsu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju (e-pasta adresi)
– Ja mūsu vietnē reģistrējaties kā interesents par attīstības projektiem, mēs apstrādājam datus par jūsu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju (tālruņa numuru un e-pasta adresi), kā arī jūsu vēlmēm attiecībā uz interesējošo dzīvokļa īpašumu (platību, cenu)
– Tiem, kuri reģistrējas un apmeklē mūsu klientu dienas, mēs apstrādājam vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju (adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), kā arī vēlmes attiecībā uz interesējošo dzīvokļa īpašumu (platību, cenu)
– Ja jūs ar mums noslēdzat līgumu, mēs apstrādājam datus par jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju (adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi) un ģimenes stāvokli; mēs apstrādājam arī attiecīgos datus (izņemot ģimenes stāvokli) par jūsu pilnvaroto pārstāvi
– Ja piesakāties darbam mūsu uzņēmumā, mēs apstrādājam datus par jūsu vārdu un kontaktinformāciju (adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), kā arī datus par jūsu izglītību, darba prasmēm, iepriekšējo darba pieredzi u.c.
– Ja piedalāties mūsu klientu dienās vai citos mūsu organizētajos publiskajos pasākumos, mēs apstrādāsim jūsu attēlu (video un fotoattēlus)
– Ja atrodaties mūsu izstrādes vietas teritorijā, mēs apstrādāsim jūsu attēlu, citus jūsu personas datus un darbības, kas ir redzamas teritorijas videonovērošanas zonā

DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN JURIDISKAIS PAMATS

Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādiem nolūkiem un juridiskajiem pamatiem:
– lai noslēgtu līgumu ar jums un to pildītu; pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, piemēram, lai sazinātos ar jums mārketinga nolūkos, ja mūsu iepriekšējā kontaktpersona liecina, ka jūs interesē piedāvājums, un jūs neesat izteicis neapmierinātību vai iebildumus pret šādu sazināšanos. Šādos apstākļos mēs uzskatām, ka jūsu intereses un tiesības nav svarīgākas par mūsu likumīgajām interesēm pārdot mūsu produktus un pakalpojumus;
– lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu, tostarp lai identificētu, pierādītu un izmeklētu līguma vai likuma pārkāpumus. Situācijā, kad esat pārkāpis līgumu vai likumu, un jūsu likumīgās intereses un tiesības nav svarīgākas par mūsu likumīgajām interesēm; tīmekļa vietnes datplūsmas statistiku, pakalpojumu izmantošanas statistiku un citu nepersonalizētu tehnisku informāciju par tīmekļa vietnes izmantošanu ar mērķi uzlabot tīmekļa vietni un mūsu pakalpojumus;
– lai sazinātos ar jums nolūkā saņemt atsauksmes par mūsu pakalpojumiem un produktiem, ar mērķi veikt klientu apmierinātības aptauju, un jūs neesat paudis neapmierinātību vai iebildumus pret šādu sazināšanos;
– lai izpildītu mūsu juridiskās saistības.

Jūsu personas datus var apstrādāt arī tad, ja tas konkrētajā gadījumā ir nepieciešams mūsu vai trešās personas leģitīmajām interesēm, ja vien šādas intereses nav svarīgākas par jūsu interesēm vai pamattiesībām un pamatbrīvībām, kuru dēļ personas dati ir jāaizsargā, kā arī gadījumā, ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu jūsu vai jebkuras citas fiziskās personas vitāli svarīgās intereses.
Mēs neapstrādājam īpašu kategoriju personas datus.

APSTRĀDE, PAMATOJOTIES UZ PIEKRIŠANU

Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus arī ar jūsu piekrišanu (piemēram, nosūtot informatīvos izdevumus tiešā mārketinga nolūkos). Ja apstrāde tiek pamatota uz piekrišanu, jūs jebkurā laikā varat atsaukt piekrišanu, sazinoties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju vai noklikšķinot uz saites “dzēst sevi no informatīvā izdevuma saņēmējiem” katra e-pasta beigās. Mēs atzīmējam, ka piekrišanas atsaukšana neietekmē uz piekrišanu balstītas apstrādes likumību, kas notika pirms piekrišanas atsaukšanas.

DATU APSTRĀDĀTĀJI

Jūsu personas datu apstrādei mēs izmantojam rūpīgi atlasītus pakalpojumu sniedzējus (datu apstrādātājus). Šādi rīkojoties, mēs joprojām saglabājam pilnīgu atbildību par jūsu personas datiem. Mēs izmantojam šādas apstrādātāju kategorijas: datu glabāšanas pakalpojumu sniedzēji, e-pasta pakalpojumu sniedzēji, klientu attiecību pārvaldības pakalpojumu sniedzēji, brokeru pakalpojumu sniedzēji, būvniecības pakalpojumu sniedzēji, mārketinga pakalpojumu sniedzēji, maksājumu pakalpojumu sniedzēji, nodarbinātības starpniecības pakalpojumu sniedzēji. Ja vēlaties saņemt sīkāku informāciju par mūsu datu apstrādātājiem (piemēram, to nosaukumus un atrašanās vietu), sazinieties ar mums, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju.

TREŠĀS PERSONAS

Mēs dalāmies ar jūsu personisko informāciju ar trešajām personām tikai tad, ja tas ir paredzēts šajā konfidencialitātes politikā, ja to pieprasa piemērojamie tiesību akti (piemēram, ja mums ir pienākums nodot personas datus iestādēm) vai ar jūsu piekrišanu. Mēs varam nodot jūsu personas datus “Grostonas 9 SIA” saistītajiem uzņēmumiem, mūsu revidentiem un juridiskajiem konsultantiem. Šādas koplietošanas juridiskais pamats ir mūsu attiecīgais juridiskais pienākums vai likumīgās intereses.

PERSONAS DATU NOSŪTĪŠANA ĀRPUS EIROPAS SAVIENĪBAS

Mūsu datu apstrādātāji var apstrādāt jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības (tostarp Amerikas Savienotajās Valstīs). Mēs nosūtīsim jūsu personas informāciju ārpus Eiropas Savienības tikai tad, ja mums būs likumīgs iemesls to darīt, tostarp datu saņēmējam: i) kas atrodas valstī, kurā, kā uzskata Eiropas Komisija, ir garantēts atbilstošs personas datu aizsardzības līmenis (tas ietver organizācijas, kas ir sertificētas saskaņā ar Privātuma vairoga programmu); vai ii) saskaņā ar līgumu, kas atbilst Eiropas Savienības prasībām par personas datu nosūtīšanu apstrādātājiem ārpus Eiropas Savienības. Ja vēlaties saņemt sīkāku informāciju par savu personas datu pārsūtīšanu ārpus Eiropas Savienības (piemēram, datu saņēmēju nosaukumus un pārsūtīšanas juridisko pamatu), sazinieties ar mums, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju.

DROŠĪBA

Mēs veicam tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personisko informāciju, ņemot vērā (i) tehnoloģiju līmeni, (ii) īstenošanas izmaksas, (iii) apstrādes raksturu, apjomu, kontekstu un nolūkus un (iv) jums radītos riskus. Šādi drošības pasākumi cita starpā ietver piekļuves pārvaldību, darbinieku apmācību, divfaktoru autentifikāciju, datu šifrēšanu.

DATU GLABĀŠANA

Mēs glabāsim jūsu personisko informāciju tik ilgi, cik tas ir nepieciešams tās vākšanas nolūkam, kamēr tas ir nepieciešams, lai aizsargātu mūsu intereses, vai tik ilgi, cik to pieprasa piemērojamie tiesību akti.
Pēc tam, kad ir noslēgts līgums ar mums, mēs saglabāsim jūsu personas datus šādi:
– saskaņā ar Igaunijas grāmatvedības un nodokļu likumiem mēs glabājam grāmatvedības dokumentus 7 gadus pēc attiecīgā finanšu gada beigām;
– saskaņā ar Igaunijas tiesību aktos paredzētajiem noilguma noteikumiem mēs glabājam personas datus, kas attiecas uz līgumiskajām prasībām, ne ilgāk kā 10 gadus no dienas, kad prasība kļūst piedzenama.

Ja esat interesējies par kādu no mūsu produktiem, mēs saglabāsim jūsu personisko informāciju 5 gadus no dienas, kad pēdējo reizi ar jums sazinājāmies.

Ja esat piedalījies mūsu klientu dienā un neesat noslēdzis līgumu ar mums, jūsu personas dati tiks glabāti 5 gadus no klientu dienas. Mēs saglabāsim uzņemtos foto un video materiālus 5 gadus no uzņemšanas datuma.

Ja esat pieteicies darbam, bet jūsu pieteikums ir noraidīts, mēs saglabāsim jūsu personisko informāciju 1 mēnesi no dienas, kad kandidāts tiks iecelts amatā, uz kuru jūs pieteicāties. Ar jūsu atsevišķu piekrišanu mēs šo informāciju saglabāsim līdz 6 mēnešiem pēc darbā pieņemšanas procesa beigām. Ja esat sniedzis mums savu kontaktinformāciju un augšupielādējis savu CV mūsu vietnē, mēs saglabāsim jūsu personisko informāciju līdz 6 mēnešiem no nosūtīšanas datuma. Informācija, ko saņemam, izmantojot sīkfailus mūsu tīmekļa vietnē, tiek uzturēta saskaņā ar sīkfailu politiku.

JŪSU TIESĪBAS

Jums ir visas datu subjekta tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem, ciktāl to paredz piemērojamie tiesību akti datu aizsardzības jomā. Šīs tiesības paredz:
– pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem;
– saņemt savas personiskās informācijas kopiju;
– labot nepareizus vai nepilnīgus personas datus;
– dzēst personas datus;
– ierobežot personas datu apstrādi;
– pārsūtīt personas datus;
– iebilst pret personas datu apstrādi, pamatojoties uz leģitīmām interesēm, un ja dati tiek apstrādāti tiešās tirgvedības mērķiem.

Lai īstenotu savas tiesības, sazinieties ar mums, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju. Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības ir pārkāptas, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu aizsardzības inspekcijā vai tiesā.

IZMAIŅAS POLITIKĀ PAR KONFIDENCIALITĀTI

Ja mainās mūsu personas datu apstrādes prakse vai ja mums ir nepieciešams mainīt konfidencialitātes politiku saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem datu aizsardzības jomā, noteikumiem, tiesu praksi vai kompetento iestāžu izdotām vadlīnijām vai praksi, mums ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šo konfidencialitātes politiku. Šādā gadījumā pirms izmaiņu stāšanās spēkā mēs jums nosūtīsim pamatotu paziņojumu pa e-pastu.

PIEMĒROJAMĀ LIKUMDOŠANA

Tā kā pārstāvam Igaunijas Republikā reģistrētu uzņēmumu, uz jūsu personas datu apstrādi attiecas Igaunijas Republikas tiesību akti.

KONTAKTI

Ja rodas kādi jautājumi par jūsu personas datu apstrādi vai ja vēlaties izmantot savas kā datu subjekta tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šādu kontaktinformāciju: adrese: Jõe tn 4A, Tallinn 11412, e-pasta adrese: , tālruņa numurs: +372 6 001 004.

Developed by Reaktiiv